B1+ Written Test

ریال50.000

توجه: هزینه شرکت در آزمون نهایی دوره های TalkSi مبلغ 5 هزار تومان می باشد. زبان آموزانی که برای اولین بار در این آزمون شرکت می کنند، می توانند از کد تخفیف B1+EXAM استفاده کنند تا هزینه شرکت در این آزمون برای آنها صفر در نظر گرفته شود. دقت کنید که فقط یکبار می توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و در صورتیکه نیاز به شرکت مجدد در آزمون داشته باشید، باید هزینه آزمون را پرداخت نمائید.