A1 Written Test

50.000

توجه: هزینه شرکت در آزمون نهایی دوره های TalkSi مبلغ 5 هزار تومان می باشد. زبان آموزانی که برای اولین بار در این آزمون شرکت می کنند، می توانند از کد تخفیف A1EXAM استفاده کنند تا هزینه شرکت در این آزمون برای آنها صفر در نظر گرفته شود. دقت کنید که فقط یکبار می توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و در صورتیکه نیاز به شرکت مجدد در آزمون داشته باشید، باید هزینه آزمون را پرداخت نمائید.