آزمون روانشناختی شخصیتی

،متقاضی گرامی
از آنجایی که شخصیت هر فرد باعث می‌شود رفتار خاصی را در ارتباط با محیط و اطرافیان خود داشته باشد، همچنین تیپ شخصیتی باعث تفاوت در نحوه فکر کردن، احساس کردن و رفتارکردن با دیگران می شود، از شما تقاضا می‌شود تا با پاسخگویی دقیق به سوالات این پرسشنامه، ما را در راستای تحلیل درست داده‌های بدست آمده از سوی شما کمک نموده تا با نتایج حاصل از این تحلیل هم شما بتوانید آینده حرفه‌ای بهتری را برای خود بسازید و هم تعامل اثربخشی میان شما و مدیر مرکز آموزشی صورت گیرد
در راستای توانمندسازی نیروهای شاغل در مراکز غیردولتی به منظور توسعه مهارت مربیگری و معلمی، دوره‌های ویژه مربیان و معلمان با هدف ارائه یک مدل مؤثر از اصول آموزش و پرورش معلم اثربخش در کلاس درس برنامه‌ریزی شده است که با انتخاب هر دوره می‌توانید از جزییات و تاریخ ثبت نام آن مطلع شوید

توجه: پس از تکمیل فرم مشخصات فردی، نکات آزمون را با دقت مطالعه کنید

مشخصات فردی

کد ملی
Field is required!
Field is required!
تاریخ تولد
Field is required!
Field is required!
جنسیت
  • - انتخاب کنید -
  • مرد
  • زن
- انتخاب کنید -
Field is required!
Field is required!
ایمیل
example@gmail.com
Field is required!
Field is required!
نام خانوادگی
Field is required!
Field is required!
شماره شناسنامه
Field is required!
Field is required!
محل صدور
Field is required!
Field is required!
شماره تلفن همراه
Field is required!
Field is required!
نام
Field is required!
Field is required!
نام پدر
Field is required!
Field is required!
محل تولد
Field is required!
Field is required!
شماره تلفن ثابت
Field is required!
Field is required!

نشانی

کد پستی
Field is required!
Field is required!
شهر
Field is required!
Field is required!
استان
Field is required!
Field is required!
آدرس دقیق
Field is required!
Field is required!

تحصیلات دانشگاهی

رشته تحصیلی
Field is required!
Field is required!
مدرک تحصیلی
Field is required!
Field is required!