درباره TalkSi

درباره TalkSi

 

گام اول:

ورود به TalkSi  و پر کردن فرم مشخصات فردی

 

گام دوم:

شرکت در آزمون تعیین سطح “رایگان”

(شامل 120 تست و زمان آزمون 40 دقیقه میباشد)

 

گام سوم:

در این مرحله سطح علمی زبان آموز مشخص میشود.

(دوره TalkSi شامل پنج سطح   A1، A2 ، B1 ، B1+، B2  میباشد که هر دوره 45 تا 60 روز زمان لازم دارد، کل دوره ی 5 سطح این پکیج 9ماه در نظر گرفته شده است)

 

گام چهارم:

در این مرحله زبان آموز با پرداخت هزینه ، پکیج خود را به صورت فایل PDF ، فایل های صوتی و تصویری و آزمون های خودسنجی دریافت میکند.

(هزینه هر ترم از 75 تا 100 هزار تومان میباشد)

 

گام پنجم:

بعد از پایان دوره، زبان آموز باید آزمون پایان ترم را رزرو کند و در همان تاریخ مشخص در آزمون شرکت کند

(در صورت عدم حضور یا عدم قبولی،  برای رزرو مجدد آزمون، هزینه ای برابر با 5000 تومان از زبان آموز دریافت میشود)

 

گام ششم:

پس از پایان دوره، گواهی پایان دوره ی  B2 ارائه میشود و زبان آموز در این مرحله آمادگی شرکت در دوره های TTC و آزمون های کمبریج و پیرسون را دارد.

– پس از قبولی در هر ترم و ثبت نام در ترم بعدی 10٪ تخفیف برای شروع ترم جدید درنظر گرفته شده است.

– 5٪ تخفیف شامل دانش آموزان برتر میشود.